Servo Driver HAT 16-Channel 12-bit I2C Interface PWM Outputs for Jetson Nano Raspberry Pi Zero/Zero W/Zero WH/2B/3B/3B+/4B Supports SG90 MG90S MG996R etc @XYGStudy

$17.99